OSL

Kinderen die extra steun nodig hebben bij het leren op school, kunnen hiervoor terecht bij het OnderSteuningsLoket (OSL) van SPOVenray. Dit is een commissie die bestaat uit drie leden: de Bovenschools Ondersteuningscoördinator (BOC-er) en twee orthopedagogen die werkzaam zijn bij de stichting en gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van kinderen met problemen in de leer- of opvoedsfeer.

Binnen het OSL kijkt een specialist, samen met de ouders en leerkracht, groepsleider of intern begeleider van de school, op welke manier er hulp nodig is voor het kind. Zo'n specialist kan een leerplichtambtenaar, gezinscoach, schoolarts, logopediste of een behandelaar zijn. Uiteindelijk wordt besloten of er extra begeleiding komt binnen de school, of het kind toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs (SO) of het speciaalbasisonderwijs (SBO). Lees meer over het OndersteuningsLoket in de ouderfolder.

'Meer informatie over de mogelijkheden om te komen tot passend onderwijs voor uw kind vindt u op de website van het samenwerkingsverband waar SPOVenray onderdeel van uit maakt: www.swvpo.nl/ '