GMR en RvT

GMR

SPOVenray heeft een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Zij is de gesprekspartner van het College van Bestuur, geeft advies over de organisatie en scholenen denkt mee over het beleid dat de organisatie voert. Daarbij worden de belangen van de kinderen, de ouders en leerkrachten gewaarborgd. De GMR bestaat uit een voorzitter, 6 ouders en 6 personeelsleden van de 14 basisscholen. Naast de overkoepelende GMR heeft elke school een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Deze behartigt de eigen belangen van de school.

De samenstelling van de GMR sinds september 2023

 • Jeffrey Noya - Ouderlid
 • Judith Hendriks - Ouderlid
 • Loek van den Brink - Ouderlid
 • Marlies Bikha-Boumans - Ouderlid
 • Maurice Brons - Ouderlid
 • Tetske Peeters - Ouderlid
 • Eveline Barents-van Reeuwijk - Personeelslid
 • Hanneke Klomp - Personeelslid
 • Marianne Spronken  Personeelslid
 • Myrte Gogar-WIllems - Personeelslid
 • Marie-Regine Poels - Personeelslid
 • Erna Veugen - Personeelslid

Klik hier voor het GMR-reglement van SPOVenray, klik hier voor het statuut medezeggenschap en klik hier voor het huishoudelijk reglement GMR SPOVenray.   

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt supervisie over het beleid dat door het College vanBestuur wordt gevoerd en is de toezichthouder op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Ook staat zij het College van Bestuur bij met raad en advies.

De RvT van SPOVenray:

 • Voorzitter: Joke Abbring
 • Linda Corvers
 • Vera Janssen
 • Hans Oostdam 
 • Olga Görts - van de Pas
 • Robert Bool