Documenten

 

Hieronder vindt u verschillende documenten van SPOVenray:

Vakantierooster

-Vakantie rooster schooljaar 2023-2024

- Vakantierooster schooljaar 2024-2025

 Strategisch Beleidsplan SPOVenray 2021-2024

SPOV Strategisch beleidsplan 2021-2024 20210190.pdf

Ondersteuningsarrangement SPOVenray

Ondersteuningsarrangement 2021

Jaarverslagen

Jaarrekening SPOVenray 2018

Jaarrekening SPOVenray 2019

Jaarrekening SPOVenray 2020

Jaarverslag SPOVenray 2021

Jaarverslag GMR 2021

Jaarverslag SPOVenray 2022

Bestuursverslag

- Bestuursverslag 2023

Klachtenregeling

Externe vertrouwenspersonen

Het schoolbestuur is aangesloten bij stichting Onderwijsgeschillen
Contactgegevens geschillencomissie: www.onderwijsgeschillen.nl

Voor de Klachtenregeling klik hier, voor de infograph van stichting onderwijsgeschillen klik hier. Dit is eveneens de klachtenregeling van SPOVenray.

Voor ouders en kinderen:

Het verzoek voor ondersteuning kan gedaan worden bij het secretariaat GGD Limburg-Noord 088-1191291. Een van de externe vertrouwenspersonen neemt vervolgens z.s.m. contact op.

Soms verloopt communicatie tussen ouders/leerlingen en school of tussen leerlingen onderling niet zoals gewild of gehoopt. En lopen spanningen hoog op, ondanks vele inspanningen. De externe vertrouwenspersoon kan dan ondersteunen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

Voor personeel:

Mevrouw N. Kleijwegt 0478-516855 (n.p.kleijwegt@gmail.com)
De heer R. van den Broek 0774651440 - 0653378933 (vandenbroek25@ziggo.nl)

Vertrouwensinspecteur

Binnen de inspectie is al jarenlang een team van inspecteurs aangesteld als vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan worden geraadpleegd wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie of seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld, discriminatie of radicalisering. Meldingen hierover kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren.

De vertrouwensinspecteur is alle werkdagen te bereiken tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) op telefoonnummer: 0900-1113111 (lokaal tarief).

Sociale kaart SPOVenray

Sinds de invoering van de Jeugdwet hebben gemeente en ouders een belangrijke rol in het indiceren en kiezen van een zorgpartner. Dit is de reden waarom SPOVenray bij de sociale kaart van de gemeente Venray (Hulpwijzer genoemd) aansluit.Klik hier voor de Hulpwijzer van de gemeente Venray.

 

 IB profiel