Vacatures

Vacature Onafhankelijk Voorzitter GMR (m/v)

Vanwege het bereiken van het einde van de tweede termijn van 3 jaar (= maximum) stopt de huidige onafhankelijk voorzitter met zijn werkzaamheden.
Met ingang van 1 augustus 2020 is er derhalve een vacature voor deze post.
We zoeken een voorzitter, die enerzijds inhoudelijk betrokken is bij het onderwijs en anderzijds in staat is om vanuit een procedurele houding de bijeenkomsten van de GMR voor te bereiden en voor te zitten.
De GMR-bijeenkomsten worden ervaren als een betrokken en warme uitwisseling van gedachten en ideeŽn, waarbij ook de humor een plek krijgt. De voorzitter probeert hierbij de juiste balans te vinden tussen het stimuleren van een inhoudelijke diepgang en de bewaking van de tijd.
De GMR komt 10x per schooljaar bijeen op wisselende avonden vanaf 19.00 uur tot (uiterlijk) 22.00 uur.

Taakomschrijving
De onafhankelijk voorzitter:
  • Bereidt de GMR-bijeenkomsten voor samen met de vice voorzitter en de bestuurder in de agendacommissie;
  • Zit de GMR-bijeenkomsten voor;
  • Bereidt 2x per jaar samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht het overleg GMR-RvT voor;
  • Ondersteunt de leden van de GMR en is indirect verantwoordelijk voor de contacten met de lokale MR-en;
  • Is voorzitter van de verkiezingscommissie voor de jaarlijks te houden verkiezingen;
  • Stelt het jaarverslag van de GMR op;
  • Stelt jaarlijks het faciliteiten- en activiteitenplan van de GMR op;
  • Evalueert tweejaarlijks het communicatieplan met de MR-en van de betrokken scholen.

De onafhankelijk voorzitter van de GMR krijgt een (maximaal onbelaste) vrijwilligersvergoeding van € 170 per maand en € 1700 per kalenderjaar.

Bent u geÔnteresseerd in deze vacature, neem dan voor 12 april 2020 contact op met het stafbureau van SPOV via het emailadres: info@spovenray.nl.
Voor eventuele verdere informatie kunt u ook contact opnemen met de huidige onafhankelijke voorzitter via dit emailadres: m.degroot@spovenray.nl.
Na uw getoonde interesse wordt contact met u opgenomen en vindt er een gesprek plaats met enkele leden van de GMR.