Vacatures

Vacatures schooljaar 2022-2023
Vacature directeur Sterrenschool De Klimboom
Vacature SBO Focus voor een dijken van meesters en juffen voor het nieuwe schooljaarProfielschets Directeur Sterrenschool de Klimboom SPOVenray (0,8 fte)

Sterrenschool de Klimboom:

"Van groei naar bloei op jouw eigen manier"

Sterrenschool de Klimboom is een onderdeel van een modern Kindcentrum in de wijk Landweert in Venray. Onderwijs en opvang onder één dak om een doorgaande ontwikkeling voor elk kind van 0 t/m 12 jaar mogelijk te maken.

Dit doen we door: Samen leren, Samen leven en Samen beleven

Samen leren

Bij ons op school zijn wij samen verantwoordelijk voor het leerproces: het kind zelf, de professionals en ouders. Samen werken en samen leren krijgt bij ons op school dan ook veel aandacht. We gaan uit van de talenten en leerbehoeften van kinderen en stemmen daar onze begeleiding op af. We leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor elkaar en voor hun leer- en leefomgeving. Daarnaast is er veel aandacht voor de 21-eeuwse vaardigheden. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor de veelzijdige ontwikkeling van kinderen en zorgen ervoor dat kinderen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan.

Samen leven

We willen graag dat onze kinderen opgroeien tot actieve burgers die volop meedoen in onze samenleving en verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. We leren ze over verschillende religieuze en culturele achtergronden in Nederland en in de wereld. We hebben aandacht voor normen en waarden en streven ernaar dat kinderen respectvol omgaan met mens, dier en natuur.

Samen beleven

Naast het leren en kennis opdoen, is school ook een plek om jezelf en anderen te leren kennen, samen te delen en te vieren. Dit doen we met kinderen, ouders en de omgeving. GroepsGeluk speelt hierbij een centrale rol.

We zoeken een directeur die:

● Zichtbaar, betrokken en toegankelijk is. Oog heeft voor het welzijn van de kinderen, het team, de ouders en de omgeving van de school.

● Met een heldere stem leiding kan geven aan een gedreven team, verbinder 'van nature.'

● Op de hoogte is van de laatste onderwijsontwikkelingen, innoverend en profilerend is. ● Samen met het team de visie verder onderzoekt, uitbouwt en krachtig neerzet. ● Ons verder kan helpen in de volgende stappen bij lerend spelen, meer- en hoogbegaafdheid en GroepsGeluk.

● Denkt in kansen en de vaardigheid heeft om professionals te stimuleren in hun talenten en kwaliteiten.

● Werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid met het team met vertrouwen als basis. ● Voor langere tijd aan de school verbonden zal zijn.

Functie eisen

● Potentie of ervaring als directeur in het basisonderwijs, zie functiereeks directeur D13 primair onderwijs voor de overige functie eisen.

● Aantoonbaar succesvol in het implementeren van vernieuwing.

● In staat om schooloverstijgend te denken en handelen, mede in beleidsontwikkeling en procesteams.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden de nieuwe directeur van de Klimboom een mooie uitdaging. De functie voor 0,8 wtf wordt ingeschaald in D13 directeuren schaal CAO PO 2021. Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een cafetariaregeling voor reiskosten, fiets e.d. zijn aanwezig evenals een budget voor duurzame inzetbaarheid en scholing.

Sollicitatie en inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kunt u contact opnemen met Frans Laarakker, CvB SPOVenray 0478-516215. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 29 mei a.s. via info@spovenray.nl. De vacature wordt in- en extern tegelijk uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. De gesprekken vinden plaats op 3 en 8 juni a.s.
https://lh4.googleusercontent.com/82xbaWJhCOxuVsZaFYeM1VoBz1KqvRy3SG-4mVUAnhRp58yDvvhVFJHj-F9LseX4wPK2xFwnq598LAth-6-sJJkPzDn_s0kxhwdHTeCThS5-Mk9ms8CwsYSJcjxqQoBfwapFS0le

SBO Focus zoekt dijken van meesters of juffen voor het nieuwe schooljaar!

Ben jij die meester of juf (1.2FTE in totaal) die ons team komt versterken? Per zo spoedig mogelijk
zoekt SBO Focus dan jou!!

Wie wij zijn? Wij zijn SBO Focus, dé school voor speciaal basisonderwijs in de regio Venray. Wij zijn
een school waar kinderen komen die net een stapje extra nodig hebben van jou, als meester of juf,
om goed tot leren te kunnen komen. Onze school is niet zo groot, ongeveer 70 kinderen verdeeld
over 6 groepen. In de school is er ondersteuning van een onderwijsassistent/leraar ondersteuner
voor momenten per week die je helpt met lessen voor te bereiden, spullen klaar te leggen en werkt
met kleine groepjes op jouw aangeven.

Is er nog meer speciaal aan SBO Focus? Jazeker!!

SBO Focus werkt sinds 2019 samen met een school voor speciaal onderwijs, SO Spectrum.
SO Spectrum is een school voor kinderen met een hulpvraag in hun gedrag, zeer moeilijk lerend,
mytyl of tyltyl. SO Spectrum heeft momenteel ongeveer 45 leerlingen verdeeld over 5 groepen.
De samenwerking is al zover dat allebei de scholen in hetzelfde gebouw zitten en je met alle
leerlingen te maken krijgt: voor school, in de pauzes maar ook soms in de klas. Dit ligt aan welke
hulpvraag een leerling heeft en waar deze dan het best geholpen kan worden.
Bij de onderwijskwaliteit werken Focus en Spectrum op dit moment samen in het zoeken naar
nieuwe rekenmethodes voor allebei de scholen en gaan wij komend schooljaar aan de slag met taal
voor de hele school en gaan wij verder met intervisie met beide teams samen. Focus en Spectrum
gaan de komende jaren nog meer en intensiever met elkaar samenwerken richting een nieuw
gezamenlijk te bouwen schoolgebouw. Als je bij SBO Focus werkt ga je dus meedoen aan deze
trajecten.

Dus…..heb je oog en hart voor het speciale kind? Ben je niet bang je nek uit te steken om iets te
bereiken voor het speciale kind? Vind je het een uitdaging om samen te werken in een school die
eigenlijk uit twee scholen bestaat? Wil je meedenken over vernieuwing van het didactisch aanbod?
Wil je meedenken over de toekomst van de twee scholen in Venray?

Dan zoeken wij jou!!!

Wij zoeken collega's voor in totaal 1.2FTE (schaal L11) voor een heel schooljaar waarna wij kijken of
er ruimte is om het contract te verlengen bij gebleken geschiktheid. Een vast contract behoort dan
tot de mogelijkheden. Ben je al in dienst van SPOV is dit een overstap en behoudt je dus je vaste
aanstelling.

Je krijgt begeleiding op school om je in het begin wegwijs te maken en je te helpen bij vragen die je
hebt. Natuurlijk helpt de intern begeleider jou met vragen over de lesstof en hoe dit aan te pakken.
Daarnaast biedt stichting SPOV nog aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden o.a. een budget
voor duurzame inzetbaarheid, fietsplan etc..

Wij verwachten van een geïnteresseerde dat zij/hij minimaal een PABO diploma heeft, eventueel
aangevuld met een Master of andere verdiepende opleidingen, of de bereidheid deze behalen.
Interesse? Stuur je brief met uitgebreid CV dan zo snel als mogelijk naar Henk Moonen-Wolters,
directeur van SBO Focus en SO Spectrum (h.moonenwolters@spovenray.nl) Heb je nog een vraag
voordat je besluit te reageren? Bel dan met Henk Moonen-Wolters op nummer 06 820 45 105.
De vacature wordt tegelijk in- en extern bekend gemaakt.