Medezeggenschapsraad (GMR)

Wat is de GMR en wat doen ze?
SPOVenray heeft een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Zij is de
gesprekspartner van het College van Bestuur, geeft advies over de organisatie en scholen
en denkt mee over het beleid dat de organisatie voert. Daarbij worden de belangen van
de kinderen, de ouders en leerkrachten gewaarborgd. De GMR bestaat uit een voorzitter,
6 ouders en 6 personeelsleden van de 14 basisscholen.

Naast de overkoepelende GMR heeft elke school een eigen Medezeggenschapsraad (MR).
Deze behartigt de eigen belangen van de school.

De samenstelling van de GMR sinds 2021:
Frans Janssen - Ouderlid
Job van Dijk - Ouderlid
Otto Verheijen - Ouderlid
Niek Spronken - Ouderlid
Judith Hendriks - Ouderlid
Loek van den Brink - Ouderlid
Annelies Cuppen -Personeelslid
Lucy Philipsen - Personeelslid
Elianne Sweelssen - Personeelslid
Debby Broeren - Personeelslid
Arlene Noya - Personeelslid
Vacante functie - Personeelslid
Marius Peters - voorzitter

Klik hier voor het GMR-reglement van SPOVenray en klik hier voor het huishoudelijk reglement GMR SPOVenray