Xpeditielab

Binnen het XpeditieLab maken kinderen van de SPOVenray-scholen spelenderwijs kennis
met techniek. Daarnaast leren ze meer over taal en rekenen en is het lab goed voor hun
sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kinderen mogen op het XpeditieLab een keuze maken uit een aanbod van ongeveer 20
opdrachten met een techniek-gerelateerd thema, zoals bouw, metaal, chemie, hout,
kunststof, elektro of programmeren. Daarbij krijgen ze de opdracht iets te ontwerpen,
onderzoeken, maken, evalueren of aanpassen. De leerkrachten van het XpeditieLab
bedenken elk half jaar nieuwe en uitdagende onderzoek-, programmeer- en
maakopdrachten. Ook wil de organisatie lessen en projecten voor de basisschool
ontwikkelen en het bedrijfsleven er meer bij betrekken. Kijk voor meer informatie over het
XpeditieLab op de website.