Strategisch Beleidsplan 2015-2019

LEREN IN DE WERELD VAN MORGEN

Strategisch†beleidsplan 2015-2019†SPOVenray
Oktober 2014

Voorwoord

Dit strategisch beleidsplan geeft de richting aan die we de komende jaren volgen. Het geeft antwoord op de vraag 'Wat hebben we bereikt in 2019?'.
Om die vraag te beantwoorden hebben we naar buiten gekeken en hebben we de ontwikkelingen in de samenleving in beeld gebracht. Daarnaast hebben we ook naar binnen gekeken en onze sterke punten en verbeterpunten benoemd.

Om tot dit plan te komen, kozen we bewust voor een proces waarin kinderen, ouders, medewerkers, medezeggenschapsorganen, schooldirecties en bestuur inbreng hebben en betrokken zijn. Dit is essentieel voor draagvlak. Zeker voor de medewerkers is het van belang dat ze zich kunnen uitspreken over waar zij nu trots op zijn en wat ze willen behouden, maar ook over wat zij belangrijk vinden om in de toekomst tot stand te brengen. Tijdens de SPOV-lerarendag op 6 december 2013 hebben we de dialoog met alle leraren gevoerd. Daarna is dit in de teams per school verder verkend. In een bijeenkomst met de managementteams van alle scholen zijn de verbindende thema's voor school en stichting geÔnventariseerd. Met ouders is verkend wat zij belangrijk vinden in het onderwijs voor hun kinderen de komende jaren. Een bijzonder kenmerk van dit proces is dat de aftrap bij de kinderen lag. In een film hebben zij hun beelden geschetst van 'het onderwijs van de toekomst'. Deze film is bij de bijeenkomsten met de leraren, ouders en directies het startpunt geweest. De kinderen vormden daarmee steeds opnieuw de inspiratiebron voor het toekomstig onderwijs van SPOVenray.

Door de open en constructieve bijdrage van alle betrokkenen is het gewenste draagvlak ontstaan en de verbinding gemaakt tussen schoolontwikkeling en de strategische koers van SPOVenray.
De scholen verbinden de koers die in dit plan is uitgezet met de koers van hun school. Het schoolplan 2015-2019 vormt daarvan de neerslag: in de schoolplannen en op de scholen wordt de uitwerking zichtbaar. Zo bundelen we onze krachten. Een gezamenlijke richting met ruimte voor schoolspecifieke invulling. De scholen werken samen en versterken elkaar.

In dit plan wordt regelmatig over 'ouders' gesproken. Waar 'ouders' staat, bedoelen we ook verzorgers. Verder kiezen we bij medewerker en professional om taalkundige redenen voor de mannelijke vorm en spreken bijvoorbeeld over 'zijn' ontwikkeling. Uiteraard bedoelen we hiermee ook de vrouwelijke medewerkers.

Voor het volledige Strategische Beleidsplan†klik†hier.


SPOVenray presenteert het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 in de vorm van onderstaand†animatiefilmpje. Klik op onderstaande afbeelding.